הוסרת מהרשימה!
אל חשש, מערכי שיעור למורה עם אג'נדה ימשיכו להישלח אליך