בתאריך 27 בינואר יצוין ברחבי העולם יום הזיכרון הבינלאומי לשואה. אנחנו מציעות ביום זה להקדיש מחשבה למשמעויות האוניברסליות שאפשר ללמוד מהמעשה האכזרי ביותר נגד האנושות.

המערך הבא מחולק לשני שיעורים בני 45 דקות כל אחד. ניתן לקיימם ברצף או לבחור באחד מהם.
החלק הראשון עוסק בציווי המוסרי: "לעולם לא עוד" ובהכרות עם אמנת האו"ם שמטרתה להבטיח אותו.
שימו לב שלחלק זה מצורפת מצגת שיש להוריד.
החלק השני עוסק בתופעות של רצח עם שהתרחשו במקומות שונים בעולם ומעלה את שאלת האחריות הבינלאומית לגורל הקורבנות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.