מערכים שיתעדכנו כחלק מאסופת 'חינוך במלחמה' (פברואר 2024)