חודש ספטמבר הוא תמיד חודש עמוס בחגים. לא רק ליהודים, אלא גם למוסלמים ולדרוזים שחוגגים את חג הקורבן (עיד אל אדחא) ואת ראש השנה האיסלאמי.

במערך זה בחרנו לעסוק ביום כיפור, אך ניתן גם להמירו לעיסוק בחגים אחרים. מערך זה אינו מתיימר להקיף את הידע הרב הקיים בנושא, אנו יוצאות מנקודת הנחה כי לתלמידות/ים יש כבר ידע בנושא, ומטרתנו היא לעורר ולהחיות את הידע שלהן/ם, ולהעשיר אותו דרך שיתוף וחקירה.

שימו לב שהמערך בנוי משני שיעורים, שבוע לאחר שבוע, כשבין השיעורים, התלמידות/ים יערכו ראיונות. קחו זאת בחשבון בתכנון השיעורים.