תצפיתניות מערך שיעור ליום האישה

מתחילת המלחמה נחשפו לא מעט מעשי גבורה של חיילות, לוחמות ושוטרות. דרך תמונות וכתבות מהשטח אנחנו נחשפים לשילובן של נשים בשלל תפקידים ומקצועות הלחימה. לצד השינוי והמגמה הברוכה של קידום שוויון הזדמנויות לנשים בצה"ל, נחשף לאחרונה סיפורן של התצפיתניות שראו, התריעו והושתקו. מהסיפור עולה שהדרך לשוויון מגדרי בצה"ל לא יכולה להסתכם בשינוי מבני ופתיחת תפקידים לנשים, אלא שנדרש שינוי אקטיבי-תודעתי וחינוך מהותי לשוויון, ושהמחיר לדחייתו של שינוי זה יקר וכואב.