אנשים הם יצורים חברתיים ולרשת החברתית יש תפקידים חשובים בעיצוב דעת הקהל לגבי נושאים שונים, וכן יכולת לגייס אנשים למען מטרות חשובות ואצילות.
אבל האם לרשת החברתית יש בלמים? כיצד ילדים וילדות יכולים להינזק מהחשיפה המתמדת? הן שלהם/ן (למשל פרסום של תמונות או פרטים אישיים) והן לתכנים מסוכנים של אחרים/ות?

במערך זה נדון בפגיעות האפשרויות בזכויות של חברת הילדים והנוער בגין אלימות ברשת.