לעיתים אנחנו רוצות לעסוק בכיתה בנושאים אקטואליים רגישים הנוגעים לחברה הישראלית. לעיתים זה בלתי נמנע ואנחנו מוצאות את עצמנו בדיון שהתפתח בכיתה ושואלות את עצמנו מה נעשה עכשיו? האם להמשיך את הדיון, האם לעצור אותו?
נושאים כמו: מעמדם של  הפליטים בישראל, גזענות, הסכסוך הישראלי פלסטיני, דת ומדינה, נטיות מיניות וכדומה, הם נושאים טעונים שעלולים להלהיט את הרוחות ולהוביל לעימותים שלפעמים מרתיעים אותנו.
אז איך בכל זאת אפשר לעשות את זה בצורה טובה ובונה?
הטיפים הבאים לקוחים מחברת הכנס של כנס קדמה ה-5: "להיות מורה עם אג'נדה" שהתקיים ביולי 2016, והם יכולים להוות סוג של מצפן בכיתה לניהול דיון מורכב שיש בו דיאלוג אמיתי.

להורדת הטיפים