מה המשמעות של מועצת תלמידים.ות? ומה עוד ניתן ללמוד מהעיסוק בבחירות לועד הכיתה?
בבתי ספר רבים ההתייחסות לגופים אלה אינה מעמיקה, ולכן תלמידים.ות לא מתייחסים אליהם ברצינות ולא מייחסים להם יכולת השפעה ממשית על ההתרחשות בבית הספר.

בפעילות הלקוחה מתוך "שעת דיאלוג", נעסוק בבחירות לוועד הכיתה ולמועצת התלמידים.ות ונחדד את משמעותן.