באיזה תואר נכסף זכה אוטו הרשמן? מיהי השחיינית היהודיה שהצליחה לשבור שיאים אולימפיים גם לאחר המלחמה? מי היתה הספורטאית היהודיה שייצגה את גרמניה הנאצית באולימפיאדה ואפילו זכתה במדליה?

המערך מציע זווית להתבוננות שונה בנושא השואה. סביר להניח שהתלמידים והתלמידות בישראל יופתעו לגלות עד כמה היו יהודי הגולה מצטיינים, שוברי שיאים עולמיים ואולימפיים, בענפי ספורט רבים ומגוונים.

דרך הסיפורים האישיים של כמה מספורטאים וספורטאיות אלו (בודדים מתוך רבים מאוד) יוכלו התלמידים והתלמידות לבחון סוגיות שונות בגבורה האישית והלאומית של היהודים בתקופת השואה.

 נספח: ספורטאים וספורטאיות מתחומי ספורט שונים