מערך השיעור שלקוח מתוך הספר "מגדר בדיאלוג", מבקש לבדוק את תכנית הלימודים הסמויה שמוטמעת בתוך תכנית הלימודים בשיעורי חינוך גופני והחלוקה בין בנים ובנות. איזה מסרים סמויים נמצאים בבסיס הפעילויות המוצעות לבנות לגבי דימוי עצמי ודימוי גוף? ומה מרמזות הפעילויות לבנים על ההבדלים בין המינים?