נס לא קרה לנו? על סיפור חנוכה, על הניסים שחוללו לנו ועל הנפלאות שחוללנו אנחנו. 
מערך שיעור כפול לכבוד חג החנוכה הקרב: על נס, על מרד ועל מה שביניהם.

השיעור עוסק בממד אקטואלי של החג – תפיסת המרד כפעולה לזיהוי עוולות במציאות וניסיון לשנותה. 
מטרת השיעור להסביר לתלמידינו שיש להם/ להן את האפשרות להוביל תהליכים מחוללי שינוי במציאות, ולעודד אותם/אותן לבחון את הסביבה ואת האופן שבו ניתן לפעול כדי לשנותה.

לפניכם/ן שני מערכים מותאמים לב"ס יסודי או על יסודי. 

photo by Ron Almog, Flicker