שיחות אישיות הוא תהליך של היכרות מתמדת, בפרט כשמדובר בקשר עם בני נוער בגיל ההתבגרות. המחנכת
מכירה את התלמידים תוך כדי השגרה היומיומית ובמפגשים משותפים של הכיתה, אך היכרות מעמיקה יותר תאפשר לה להתוודע אל העולם הפנימי המורכב של כל תלמיד ולהיחשף לחלומותיו, לשאיפותיו, לקשיים העומדים
מולו, לאתגרים שאיתם הוא מתמודד, לאמונות שלו, ללבטיו, לתובנותיו, ועוד.

בפעילות הלקוחה מתוך "שעת דיאלוג", נחלק את התלמידות.ים לקבוצות ובאמצעות סימולציות של שיחות שונות נבדוק "מהם המרכיבים של שיחה טובה?"