canva

בחמישי האחרון (29.11.23) היינו עדות.ים לפיגוע בתחנת אוטובוס ביציאה מירושלים. שני מחבלים חמושים יצאו מרכב והחלו לירות באנשים שהיו בסביבת התחנה. אזרח שהיה בקרבת מקום, חתר למגע וירה באמצעות נשקו האישי במחבלים. שני חיילים שהיו בזירת האירוע זיהו אותו כמחבל נוסף וירו לעברו. יובל דורון קסטלמן, זרק את נשקו, ירד על ברכיו, הסיר את המעיל והרים ידיים. לפי סרטונים המתעדים את האירוע, החייל המשיך לירות בו גם כשלא היווה סיכון לסביבתו. הסיפור שאירע מעלה שוב את סוגיית נוהל הפתיחה באש, אל מול קולות בחברה ובצה"ל הקוראים לחיילים לירות על מנת להרוג ולמנוע ממחבלים לשבת בכלא.