מתחילת המלחמה כולנו נחשפנו לסרטונים קשים מנשוא ברשתות החברתיות. גם מי שבעצמו לא נכח.ה בעוטף או נפגע.ה ישירות, כולנו נחשפנו לאירוע חריג בעוצמת האלימות והאכזריות שבו. המראות הנוראיים הציפו את הרשתות וחדרו לכולנו לתוך הסמרטפונים, לתוך הבית ולתוך הנפש. מי שנפגעו וממשיכות.ים להיפגע מכך בעיקר הם בני ובנות הנוער שהם.ן המשתמשים והצרכנים העיקריות.ים של המידע ברשתות החברתיות.
במערך השיעור נפעיל חשיבה ביקורתית על אופני צריכת המידע שלנו ונחשוב יחד על אמצעים לצמצם חשיפה ונזק בתקופה זו