המערך הזה הוא מעין בית מדרש כיתתי. שמונה שולחנות לימוד שכל אחד מהם עוסק בנושא אחד הקשור לחג החנוכה. בכל אחד מהם שאלות לדיון שמבקשות לפתוח עוד קצת את מרכיבי החג ואת החיבור שלו אלינו. 

ההצעה מתאימה גם כפעילות משותפת להורים ולתלמידים/ות לגילאי יסודי ועל יסודי.

photo by Adiel lo – Own work, CC BY-SA 3.0