מאז תחילת המלחמה שמענו על אינספור סיפורי גבורה שונים. מעבר לסיפורים על חיילות.ים ושוטרות.ים שהפגינו גבורה בלחימה, אנו נתקלות.ים בסיפורים רבים של אזרחיות.ים שהוגדרו על ידי אחרות.ים כגיבורות.ים על פעלן.ם. במערך זה נעסוק בנושא הגבורה וניצור מחוות הוקרה אמנותית בדמות פסל עבור גיבור.ה שהתחברנו אליו.ה.

לשיעור מצורפת מצגת