בשיעור זה נדגיש את כוחה של הקהילה לתמוך ביחיד.ה בעת משבר. ניגע בחיבורים שבין היחיד.ה לקהילה ובתחושת הביטחון שהקהילה יכולה לספק, ונציע לכיתה לבחון את האפשרויות להתמודדות משותפת. מטרת השיעור היא לעודד את התלמידות.ים לשתף ולהיתמך אלו באלו, תוך יצירת התנאים הכיתתיים המתאימים לכך. הכיתה תשמש כמעגל הקשבה, מתוך כוונה שעצם ההקשבה תיצור תחושת שותפות