בניגוד גמור למשפט הידוע: "כשהתותחים רועמים המוזות שותקות, אמניות.ים  רבות.ים יוצרות.ים ופועלות.ים בזמן המלחמה. חלקם.ן בחרו לבטא את התחושות שלהם.ן ולאפשר לעוד א.נשים מקור להזדהות. חלקם.ן בחרו לתעד אירועים ומצבים במלחמה,  וחלקם.ן בחרו לעסוק בריפוי ובתקווה.

במערך שיעור זה נחשוף את התלמידות.ים ליצירות אמנות שנוצרו במלחמה הנוכחית. נדון במוטיבציות השונות של היוצרות.ים, ונאפשר לתלמידות.ים ליצור בעצמן.ם  באופן שמתאים להן.ם.

למערך מצורפת מצגת
במידה והיא לא נפתחת ניתן לפתוח גם מכאן