הסיפור "צעדים ראשונים" הוא סיפור קצר מתוך מעגל הליבה להוראת השפה בכיתות ה-ו.
בסיפור מעלה שמוש זכרונות מחוויות העליה שלו כילד שהגיע מסוריה לישראל והיה צריך להשתלב בבית הספר ובחברה. 
מערך השיעור סביב הסיפור מאפשר לנו להעלות נושאים חברתיים ערכיים כמו: זרות ושייכות, זהות ומסורת, וגם לעבוד עם התלמידים/ות על מיומנויות בשפה ובהבעה.  

ניתן להשתמש במערך כדי ללמד את הסיפור, או לעבוד איתו בהקשר של שבוע העליות גם עם תלמידי/ות חט"ב.
במערך מוצעות משימות שונות, שניתן לבנות בעזרתן שיעור בן 45-90 דקות.
רצוי לשלב ביניהן כך שהשיעור יכלול גם משימות כתיבה והבעה אישית וגם פעילויות משחקיות.