שבוע העליות המצוין בשנים האחרונות במערכת החינוך הוא הזדמנות חשובה לספר את הסיפורים הלא מסופרים, סיפורי העליות שלא נלמדים לרוב בשיעורי ההיסטוריה.
זו הזדמנות גם לעורר דיון ביקורתי בשאלות: מי כותב את ההיסטוריה, מי נכלל בה ומי לא נכלל בה ומדוע.
העלייה שנתרכז בה במערך שיעור זה היא העלייה של "תימני כינרת". נבחן ביחד מקורות שונים המתייחסים לפרשית כנרת, פרשיה חשובה שהודרה מסיפורי העליות הציוניות לארץ. 

צילום: "כפר השילוח התימני ראשית המאה", By American Colony (Jerusalem). Photo Dept. Public Domain