התקופה האחרונה משופעת יחסית בפעילות ובשיח על מזרחים ומזרחיות בישראל. אנו עדות ועדים לפריחה תרבותית בספרות, שירה, קולנוע, לפעילות של תנועות חברתיות ולשיח ער באקדמיה, בתקשורת וברשתות החברתיות.
במערכת החינוך- משרד החינוך נקט ביוזמות חדשות: ועדת ביטון להעצמת הזהות של יהדות ספרד והמזרח במערכת החינוך בראשות המשורר ארז ביטון, וההכרזה על 30 בנובמבר כיום שבו מוסדות חינוך ברחבי הארץ יציינו בכל שנה את יום היציאה והגירוש של יהודים ממדינות ערב ומאיראן.

אנחנו בקדמה תמיד חשבנו שתכנית הלימודים הרשמית לא משקפת את מלוא רוחב החוויה התרבותית, הספרותית וההיסטורית של כלל התלמידים והתלמידות בישראל, בעיקר של כאלו ממוצא מזרחי.
תכניות הלימודים בקדמה (לדוגמא בהיסטוריה ובאזרחות) מנסות לעשות סינתזה של התכנים בכדי שהתלמידים והתלמידות בקדמה ילמדו גם על הקהילות היהודיות מאירופה וההיסטוריה המערבית, ובמקביל יעמיקו גם בהיסטוריה ובתרבות של הקהילות היהודיות מאסיה ומאפריקה ובסוגיות הקשורות לחייהם ולחיי קהילותיהם.

מורות ומורים רבים מבקשים/ות לצקת תוכן ביוזמות החדשות הללו. המערך הזה הוא אחד מהמערכים בו ניסינו על קצה המזלג לגעת בנושא רחב ומורכב כמו ההיסטוריה הציונית במטרה לעודד את התלמידים והתלמידות לחקור, לערער, לשקול נקודות מבט נוספות, לבקר ואולי גם לפעול.