מה ידוע לנו על הקהילה היהודית בעיראק? קהילה שהיתה אחד ממרכזי התורה החשובים ביותר של ארצות האיסלאם, קהילה משגשגת ופעילה בתחומי הכלכלה, החברה והתרבות בעיראק, ושנחשבה לאחת מהעשירות והמבוססות מבין הקהילות היהודיות במזרח התיכון.
מה ידוע לנו על היהודים.ות שחיו למעלה מ-2600 שנה בבבל? מה ידוע לנו על היחסים עם האוכלוסייה המוסלמית בעיראק? על הנסיבות שבעטיין הגיעו 90% מהקהילה היהודית בעיראק כמעט בבת אחת לישראל?

את המערך הבא הכנו לקראת יום הפרהוד שמצוין בתאריך 1 ביוני. ביום זה נציין את הפוגרום שנערך בחג השבועות 1941. פוגרום בו נרצחו, נפגעו ונבזזו יהודים.ות רבים.ות מאוכלוסיית בגדאד. במערך אנו מציגות מספר נרטיבים המייצגים מספר נקודות מבט על העליה מעיראק ועל הגורמים שהובילו את הקהילה היהודית בעיראק לעלות לישראל.