מי מרויח/ יותר – אישה יהודיה או גבר ערבי?

אישה אשכנזיה או גבר מזרחי?

ובכלל, איזה קשר יש בין גובה השכר למאפיינים שונים של א/נשים?

יחידת לימוד זו כוללת 3 מערכי שיעור בנושא פערים ואי שוויון בשכר בין קבוצות שונות באוכלוסייה בישראל. 

מטרתה לאתגר קצת את החשיבה שלנו על שכר ולבחון בצורה ביקורתית את הפערים בשכר בין קבוצות שונות.

היחידה מתבססת על נתוני מרכז אדוה מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל והיא חלק ממחברת קדמה בנושא Eshevion שתתפרסם בהמשך.