מה לעשות באסיפת ההורים? זו תמיד דילמה….
איך להפוך את אסיפת ההורים למפגש משמעותי ומרגש? איך לפתח שיח עם הורי התלמידים/ות שלנו, לא רק דרך שיח על הציונים וההישגים? איך לחזק את שיתוף הפעולה עם ההורים?
מפגש כזה התקיים בביה"ס נווה חוף בראשון לציון, בהובלתה של סילבי קולקין, לשעבר מורה ומחנכת בביה"ס.
הפעילות מאפשרת לנו לחזק את הקשר אל מול ההורים מתוך חיבור אל החלומות שלהם עבור הילדים/ות שלהם, מתוך הראיה שלנו את עצמנו כשותפות/ים לדרך בהגשמת החלום ומתוך החיזוק המשותף שאנחנו נותנים לילדים/ות. 
הפעילות מתאימה לאסיפת הורים בתחילת או באמצע השנה.