image: pxfuel.com

כולנו עסוקות/ים בתקופה הזאת בשאלות של: איך ומה ללמד? אילו כלים מתאימים לנו? אילו דרכי הוראה? אילו תכנים ופעילויות יעניינו את התלמידות/ים? האם לנסות ולהמשיך בתכנית הלימודים "הרגילה" עד כמה שאפשר? האם לעסוק בתכנים שקשורים ל"מצב"? כך או כך מה שמעסיק אותנו יותר מכל זה איך לשמור על הקשר עם התלמידות/ים שלנו, ואם אפשר גם איך לשמור על הקשרים שלהם/ן בינן/ם לבין עצמן/ם.

הפעילות מותאמת לשיעור של 45 ד', היא מעודדת את החשיבה היצירתית, מציעה גירויים לכתיבה, מחזקת קשרים בינאישיים, ומאפשרת התייחסות ל"מצב" ולאפשרויות הטמונות בו.

למיני-סייט קורונה לחצו על הבאנר