מארי קירי ( 1934-1867 ) הייתה מדענית פולניה-צרפתייה, חלוצה בחקר תופעת הקרינה הרדיואקטיבית, ונחשבה לפורצת דרך בתחומי הפיזיקה והכימיה. דרכה של מארי קירי במדע הייתה רצופה במאבקים בשל היותה אישה. כנשים מדעניות אחרות בעבר, נאלצה מארי קירי להיאבק על זכותה להשכלה מדעית ועל זכותה לעסוק במדע.

מטרת השיעור היא לספר את סיפורה של מארי קירי, ולספר על הקשיים שעמדו בדרכה, החל מלימודיה ועד לגילוייה המדעיים ולזכייתה בשני פרסי נובל.
באמצעות סיפורה של מארי קירי יתוודעו התלמידות/ים לדמות מופת של אישה מדענית. היכרות זו תתרום להעלאת המודעות של התלמידות/ים לאי השוויון בין נשים וגברים, ועשויה לתרום גם להנגשת תחום המדע לילדות ולעידודן לעסוק במדע.
ניתן לקיים את השיעור במסגרת שיעורי שפה או מדעים.

צילום: By Unknown author – [1], CC BY 4.0
modified by Kedma Association