אתי וערן מבי"ס נווה חוף ראשל"צ, מספרים איך הם משלבים תכנים ולמידה על מגדר בשיעורי המתמטיקה.

ערן, אחרי שלימד את התלמידים/ות שלו את הכלי של הדיאגרמה, שלח אותם לעשות סקרים על ההבדלים בין המגדרים. לבסוף התלמידים/ות יצרו דיאגרמות ממשיות להמחשת הממצאים.

אתי מכניסה במבחנים ובעבודות בית שלה – שאלות עם תוכן שקשור להבדלים בין המגדרים והמינים, ובכף מציפה את השיח בכיתה ומקשרת אותו לחיים שלה ושל התלמידים/ות.