"זו הזדמנות בכיתה לעשות עבודה עם הילדים. הזדמנות בכיתה, במקום מוגן, לדבר על הדברים. אני חושבת שזה הזדמנות וזו גם חובה שלנו. כשמביאים נושאים שהם מורכבים, חייב שיהיה קשר טוב עם התלמידים."

יעל כליל מבי"ס קדמה ירושלים מספרת איך היא משתמשת ב"מיזם כתיבה" כהזדמנות לפרק גזענות ודעות קדומות בכיתה. היא מספרת על פעילות שעשתה כדי לפתוח את הנושא "האחר הוא אני", באמצעות שמש אסוציאציות על ה"אחר".