צילום: שלומית כרמלי

יחידה 2 – על מגדר ושכר

יחידת לימוד זו עוסקת בפערים ואי שוויון בשכר בין נשים וגברים בישראל. ממוצע שכרן נשים בישראל הוא כ- 68% משכרם הממוצע של גברים בישראל. בארבעת יחידות הלימוד, ננסה לנתח על בסיס נתונים של מרכז אדוה ומקורות מידע נוספים את הסיבות לפערי השכר בין נשים וגברים.