צילום: שלומית כרמלי

יחידה 1 – תמונת השכר

יחידת לימוד זו עוסקת בפערים ואי שוויון בשכר בין קבוצות שונות באוכלוסייה בישראל.  היחידה מתבססת על נתוני מרכז אדוה. בשיעור הראשון לא נחשוף עדיין את הנתונים בפני התלמידות/ים, אלא נעלה שאלות, השערות ודעות המסתמכות על הידע הקודם שיש להן/ם. בשיעור השני והשלישי נביא את הנתונים ונדון במשמעותם,  לשם כך נדרש מהתלמידות/ים ידע בסיסי בקריאת גרפים.  מומלץ לקיים את השיעורים ברצף.