עבור רובנו, כשמדברים על חסרי בית התמונה שעולה בראש ברורה מאוד – איש מבוגר בבגדים בלויים, מלוכלך, מקבץ נדבות. זה נכון. אנחנו נתקלים בהם ובהן יותר ויותר, בכל מקום בארץ, ובייחוד בעיר הגדולה תל-אביב. לדברי יואב בן ארצי, מנהל היחידה בת"א, מדובר בעליה של %54 במספר דרי הרחוב בעיר בשש השנים האחרונות.
"דרות רחוב אינה בחירה כי אם אילוץ, מתוך מציאות קשה"

יחידה זו מבוססת על מערכי שיעור שכתבה מיכל לזר, מורה לאמנות בבית ספר "קשת" בירושלים, כחלק מהצעה לשילוב ערכים של צדק חברתי בתכנית הלימודים באמנות.