צילום: שלומית כרמלי 

מערך שיעור על עוני: זה לא מצחיק! קריקטורות של עשירים ועניים

במערך הבא ייחשפו התלמידות/ים לקריקטורות פוליטיות בנושאים של עוני ועושר ויתוודעו לתפקידה ולכוחה של הקריקטורה בביקורת חברתית-פוליטית. מערך השיעור הוא חלק מיחידת לימוד שלמה בנושא עוני שמופיעה במחברת קדמה בנושא שוויון ואי שוויון חברתי וכלכלי בהשראת החומרים של מרכז אדוה – מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל. 
המערך מעובד בחלקו על פי הצעה מתוך: Lessons Tolerance Teaching לשיעור מצורפת מצגת.