השנה מציינים במערכת החינוך את 70 שנות הקמתה של מדינת ישראל.
בתי הספר התבקשו לשלב את הנושא במסגרת תחומי הדעת השונים ולגעת בסוגיות הקשורות בעבר, בהווה ובעתידה של המדינה.
אנחנו רוצות להציע 3 מערכים שנוגעים בסוגיית הזהות הישראלית ומאפשרים לנו לשאול עליה שאלות ולהרחיב את גבולותיה.
המערכים לקוחים מתוך עבודתה של ליאת נובל קראוס, מורה לספרות בב"ס זיו ומרקס בירושלים, במסגרת כנס הקיץ: "לשלב צדק חברתי בתכניות הלימוד שלנו".