מערך ליום הבינלאומי לזכויות של אנשים ונשים עם מוגבלות – 3.12.2017.

המילים "נכים" ,"מוגבלים" מעוררות לעתים קרובות תפיסות סטראוטיפיות ודעות קדומות.  מי הם באמת?

הם אמהות ואבות, בנים ובנות, סבים וסבתות, נשים וגברים, ילדים וילדות, עובדים ומעבידים, חברים ושכנים, סטודנטים ומרצים, מנהיגים ומונהגים, מדענים, אומנים, רופאים, שחקנים, נשיאים, אנשי עסקים ועוד.
הם קודם כל בני אדם.
הם קודם כל אנשים.
(עיבוד מתוך המאמר: "איך לדבר ולכתוב על אנשים עם מוגבלות", דר' גבריאלה עילם).

המערך הבא מציע לנו לשנות את האופן שבו אנחנו מדברים/ות ומתייחסים/ות אל א/נשים עם מגבלה.
זאת בכדי לשבור ולשנות את הדעות קדומות וההנחות השגויות שאימצנו.
המערך מתאים לתלמידי ותלמידות יסודי ועל יסודי.
שימו לב שלמערך מצורפת מצגת.


לקריאת המערך

Alternative text – include a link to the PDF!