מה הקשר בין מצדה, תל חי והמסעות לפולין?

בשנת 1988 החל משרד החינוך להוציא משלחות בני נוער ישראלי לפולין. מאז הלך וצמח מספר התלמידים היוצאים למסע והיום הוא עומד על כ – 25,000-30,000 בני נוער בשנה.
האם צריך לקיים את המסעות לפולין או שיש דרך אחרת ללמוד על השואה?
מה יקרה אם כל 25,000 התלמידים והתלמידות שנוסעים כל שנה לפולין יתנדבו במהלך השנה אצל ניצולי השואה (שמספרם כיום נמדד כ- 193,000)?

את המערך מלווה מצגת:קישור למצגת