שלומית דרעי מבי"ס קדמה ירושלים מסבירה איך התאמת התכנים במקצועות השפה לפי אג'נדה של רב תרבותיות, לא רק מחברת את התלמידים/ות לתוכן, אלא גם מחזקת את המורים/ות.