image: "Ehsan Ullah Khan meets a shy and afraid Iqbal Masih" from Wikimedia Commons

לקראת פסח התש"ף, התאמנו את המערך לימי הקרונה, כך שניתן להעבירו כמערך מקוון

איקבל מאסי נמכר לעבדות בהיותו ילד בן 4.
6 שנים הוא עבד במפעל לשטיחים בפקיסטן כשלהוריו לא היה סיכוי להוציאו מהמפעל ולהצילו מתנאי העבדות בהם עבד.
אחרי 6 שנים עשה איקבל את מה שהיה נראה בלתי אפשרי. הוא ברח מהמפעל, חבר לפעילי זכויות אדם בפקיסטן והפך לפעיל בולט נגד עבדות ילדים בפקיסטן ובכלל.
שמו התפרסם בכל העולם. הלחץ שהפעילו הארגונים לזכויות אדם הוביל לסגירתם של מפעלים בפקיסטן ולשחרורם של הרבה ילדים וילדות שהיו במצב דומה לו, עד שנורה למוות בכפרו בזמן שרכב על אופניו.

הסיפור של איקבל הוא סיפור שאפשר ללמוד ממנו הרבה. על ילדים שנמכרים לעבדות והתנאים שמאפשרים להם ולמשפחות שלהם להגיע למצב הזה, על יחסים כלכליים בין מדינות ובתוך מדינות, על מחירי הגלובליזציה ועל מנהיגות. איך ילד אחד בן 10 מצליח לחולל שינוי מהותי בחיים שלו ובחיים של אחרים ולעורר מודעות רחבה.

המערך הבא מבקש להביא את סיפורו של מאסי לכיתה מתוך מטרה ללמוד ממנו ולבחון מה הקשר בינו וביננו, לכאורה כל כך רחוקים מהסיפור הזה….פרטים אודות הספר: "איקבל וציפור הזהב" שמספר את סיפורו של איקבל.

עוד מערכים בנושא:

למיני-סייט קורונה לחצו על הבאנר