פרס פועל/ת צדק בחינוך מוענק לפרויקט הפועל בתוך בית-ספר בגין יוזמה פורצת דרך ו/או עשייה מחוללת שינוי, ואשר תרומתו לקידום השוויון בחינוך הוא יוצא דופן וראוי לציון.

מבחנים בינלאומיים מראים שישראל היא מהמדינות המובילות בעולם ברמת הפערים בין תלמידים ותלמידות מרקעים שונים. הפרס ניתן בכדי להעלות את המודעות לחשיבות של שוויון בחינוך לפיתוח חברה ישראלית שוויונית וצודקת; לעודד א/נשי חינוך, ארגונים ומוסדות חינוך שפעילותם לקידום השוויון בחינוך ראויה לציון, ואשר מטביעים את חותמם על המרחב החינוכי בו הם פעילים; ולהוקיר את הישגיהם של הגורמים המשתתפים והזוכים בתחרות.

מטרות הפרס

א. העלאת המודעות לחשיבות של שוויון בחינוך לפיתוח חברה ישראלית שוויונית וצודקת.
ב. עידוד א-נשי חינוך, ארגונים ומוסדות חינוך שפעילותם לקידום השוויון בחינוך ראויה לציון ואשר הטביעו את חותמם על המרחב החינוכי בו הם פעילים.
ג. הוקרת הישגיהם של הגורמים המשתתפים והזוכים בתחרות.
ד. יצירת מאגר של יוזמות ופרויקטים, מהם יוכלו האחרים ללמוד (BENCHMARKING)
ה. הוקרת ועידוד א-נשי חינוך ומוסדות חינוך שמצליחים להפגין הישגים, לחולל השפעה וליצור ערך חברתי.

ועדת הפרס

חברי ועדת הפרס  בראשות הגב' עפרה זיידמן, חברת הועד המנהל של עמותת קדמה, הם דמויות מובילות מהאקדמיה, מערכת החינוך וארגוני החברה האזרחית. הרכב הועדה מבוסס על תפיסה מולטי-דיסציפלינרית: לא כל החברים מגיעים מהספירה החינוכית, אבל כולם פועלים לקידום השוויון בחברה הישראלית.