טקס חלוקת פרס פועל/ת צדק בחינוך לשנת תשס"ט – התקיים ב- 2.11.2008, בבית דני בתל אביב

היתה זו השנה השנייה שבה חולק הפרס לא/נשים וארגונים שפועלים לקידום השוויון בחינוך. זוהי הדרך שלנו בעמותת קדמה להוקיר את אלה שמחויבים לעשייה חינוכית-חברתית ייחודית. זכו בפרס בית הספר היסודי "ויצמן" ביפו, ועמותת "נוער כהלכה".

בית הספר היסודי "ויצמן" ביפו הוא בית הספר הממלכתי היחיד שבו לומדים יחד תלמידים יהודים וערבים תושבי יפו. מנהלת בית הספר, אורנה ברנס, מובילה את ביה"ס כמסגרת דו-לשונית שוויונית. בית ספר ויצמן מבשר על חידוש גדול ביחס לקשר עם הסביבה בה פועל בית הספר. בעוד שבבתי הספר הדו לשוניים השותפות מתקיימת בין ערבים ויהודים שלומדים יחד מתוך בחירה, והם בד"כ משתייכים לעשירונים הגבוהים. הרי שבמרכז יפו ההצעה לשותפות מופנית לקהילות שכנות של ערבים ויהודים, שהשכנות במידה רבה נכפתה עליהם, ורובם משתייכים לעשירונים הנמוכים מבחינה סוציו-כלכלית. בית הספר מעודד תחושת שייכות בקרב כל אחד ואחד מתלמידי ביה"ס, תוך הטמעת סובלנות לאחר ועידוד מצוינות. בשנת הלימודים הנוכחית, קדמה גם מלווה את בית ספר "ויצמן" ומסייעת לו ליישם את מודל המחנכים-מלווים במתכונת דו-לאומית.

עמותת "נוער כהלכה" נאבקת באפליה על רקע עדתי בתוך המגזר החרדי, במיוחד בכל מה שקשור בקבלת תלמידים חרדים מעדות המזרח במסגרות החינוכיות הקיימות, רובן אשכנזיות. העמותה רשמה מספר הצלחות מרשימות, כאשר כל מי שפנה אליהם לקבלת סיוע בנושא נענה, ובסופו של דבר מימשו את רצונם וזכותם להירשם למסגרת אותה בחרו. העמותה פועלת בכמה חזיתות במקביל: בחזית המשפטית, החקיקתית והציבורית.

בנוסף, חולקו תעודות הוקרה לבית הספר היסודי "בראשית" בירושלים, "אסקוליטה", ותכנית "עמיתים" בגבעת אולגה.

תמונות מהטקס