עמותת קדמה יוצרת חיבורים ושיתופי פעולה עם ארגונים ועמותות נוספים בתחום החינוך והמאבק לשוויון חברתי בישראל.