תכניות לימוד ייחודיות

לימודים עיוניים והכנה לבגרות הם רק חלק מהסיפור של קדמה. קדמה פיתחה תפיסה חינוכית-חברתית ששמה דגש על זהות, חיבור לקהילה, חינוך ביקורתי וחינוך לשוויון. בעוד תכניות הלימוד של משרד החינוך, כגון בהיסטוריה, אמנות וספרות, התבססו על חומרים השאובים מאזור מוגדר של הגלובוס – המערב בעיקר - בקדמה שואפים לחשוף את התלמידים למורכבות המפגש שבין מזרח ומערב, כולל ליחסים המורכבים שבין יהודים לערבים במזרח התיכון, ולפתח את יכולתם להיות שייכים גם לקהילה ולתרבות הקרובה שלהם וגם לחברה הסובבת ולעולם הרחב. תפיסה זו היא הבסיס לתכניות הלימוד של קדמה שנותנות ביטוי, בנוסף לערכים אוניברסליים, גם לתרבות המשפחתית, העדתית והקהילתית של מגוון התלמידים. הרלוונטיות של תכניות הלימודים לסביבתם החברתית והתרבותית מחזקת את זהותם האישית והחברתית של התלמידים, את זיקתם לחומר הנלמד ואת רצונם ללמוד ולהצליח.