תכנית "מרחבים" בכל הכיתות

תכנית "מרחבים" פועלת בביה"ס בכיתות ח- יב. בכל שכבת גיל התלמידים והתלמידות משתתפים בפעילות חוץ ייחודית: גלישה, טיפוס, טיולי שטח, גרפיטי ועוד. מטרת הפעילויות היא להעניק לתלמידים/ות תחושת מסוגלות וביטחון עצמי, לחשוף אותם לסוגיות חברתיות ולעודד אותם/ן לאקטיביזם חברתי. הנושאים שעולים בפעילות נלמדים אח"כ בכיתה ומשולבים בתכנית הלימודים.

בשכבה ח' לדוגמא התלמידות/ים עסקו בתחום של גרפיטי ומחאה. במסגרת הפעילות הם/ן למדו על הכלים של הגרפיטי והאפשרויות שהוא מזמן וגם בחרו מסרים חברתיים שאותם ירצו לקדם באמצעות הגרפיטי.