"שפה ותרבות" היא תכנית לימודים ייחודית של קדמה. זאת תכנית רב-תחומית,  המשלבת את אשכול מקצועות העברית: לשון, ספרות והבעה. לתכנית יש זיקה ישירה לעולמם של התלמידים, והיא בנויה סביב תכנים מחייהם:  התמודדות בגיל ההתבגרות, משברי זהות, תחושת חריגות, חברות, יחסים עם ההורים, צדק חברתי ועוד, התכנית שואבת את מקורותיה ממקורות ספרותיים מגוונים ואוניברסליים (תרבות יוון, תרבות רומי, סיפורי עם אמריקאיים ועוד), וחושפת את התלמידים גם לקולות אחרים ובהם קולות של סופרים וסופרות מזרחים שפחות נלמדים בתכנית הלימודים של משרד החינוך.

ב-2003 הושלמה כתיבתן של 3 מקראות ב"שפה ותרבות", לכיתות ז', ח' ו-ט', שהן תולדה של 5 שנות עבודה והתנסות שבמהלכן נלמדה התכנית בבית-הספר. המקראות מתעדכנות כל שנה, והן כוללות סוגים מגוונים של טקסטים (סיפורים, סיפורים קצרים, שירים וכו'). העקרונות שהנחו את הצוות בבחירת הטקסטים התבססו על גישת הפדגוגיה הביקורתית:

  • האספקטים החברתיים בכל יצירה: מהם המעמדות המוצגים, הנורמות החברתיות, מעמד האישה, מעמדו של המיעוט ומעמדו של מי שאינו מוצג וקולו לא נשמע ביצירה; הכותבים מגיעים מקבוצות חברתיות שונות: גברים ונשים, מזרחים ואשכנזים, יהודים וערבים וכדומה.
  • הנושאים רלוונטיים לעולמם של התלמידים וכוללים תחומי ענין שונים: גיל ההתבגרות, מערכת יחסים עם ההורים, התאהבויות, נשירה ממסגרת לימודים, הלשנה וחברות, כעס ורצון לנקמה, החלום ושברו, זהות אישית חברתית ופוליטית.
  • בתהליך העבודה על המקראות נקבעו כמה זוגות של פרמטרים שהכתיבו את בחירת הטקסטים, ביניהם: יהודים-ערבים, מזרחים-אשכנזים, נשים-גברים, מקומי-אוניברסלי, ותיקים-חדשים, עניים-עשירים ועוד.
שלומית דרעי, מורה לספרות בבית הספר ורכזת חט"ב מסבירה על תכנית שפה ותרבות