צוות ביה"ס קדמה הציג את מודל – 'פדגוגיה של קשר' המתבססת על תכנית 'מלווה לכל תלמיד/ה' המתקיימת בביה"ס בכנס – "חינוך בונה עתיד לנוער בסיכון" שהפיקה רשת בתי הספר של 'ברנקו ויס'.

הכנס התקיים בירושלים ב 26.4.2018. בדוכן של ביה"ס קדמה הוצגה חוברת המתארת את המודל והוצגו כלים פדגוגים מאתגרי חשיבה על המושג "נוער בסיכון". עוד על הכנס באתר ברנקו וויס