עלון ביה”ס קדמה. תוכלו לקרוא בו על שלל הפעילויות, המפגשים, האורחים והתכנים הלימודיים המועברים לתלמידים/ות.

Download (PDF, Unknown)