מפגש של תלמידים ותלמידות עם עדי קיסר, משוררת, פעילה חברתית ומייסדת "ערס פואיטיקה",  ב- 4.2.2017.
במפגש הוקראו משיריה.