מלווים/ות הם מורים מהשורה אשר, בנוסף להוראה בכיתה, הם אחראים להתקדמות של קבוצה קטנה של תלמידים.  תפקידם הוא להבטיח את ההצלחה של התלמידים דרך גישה הוליסטית לכל צרכי התלמידים – אקדמאים, חברתיים או אישיים.  כך, כל תלמיד שנכנס לקדמה נלקח תחת כנפיו של מלווה, ודמות זו לוקחת אחריות מכסימלית לדאוג לרווחתו של התלמיד מהרגע שהוא נכנס לקדמה ועד שהוא מסיים את הלימודים.

המטרות המרכזיות של המלווים הם:

  • לקדם את הצמיחה האישית ואת ההישגים הלימודיים של התלמידים, כדי שיוכלו לזכות בתעודת בגרות מלאה ולהמשיך למסלול של השכלה גבוהה.
  • לטפח את הדימוי העצמי של התלמיד ולהגביר את ביטחונו ביכולתו להצליח.
  • לבסוף, המלווה פועל לחיזוק הזהות והמודעות החברתית של התלמידים, כדי שיוכלו להשתלב בהצלחה בחברה הישראלית ולתרום לעיצובה.

תפקיד המלווים הוא לשמש גשר בין עולם הכישלון-הידוע-מראש ממנו באים רבים מהתלמידים והתלמידות, ובין עולם ההזדמנויות והבחירה אליו הם שואפים להשתייך.

כך תיארה את עבודתם, החוקרת ואשת החינוך , ד"ר אריאלה בארי-בן ישי, במסגרת עבודת דוקטורט שהוגשה לאוניברסיטת הרווארד בארה"ב.  (לקריאת המחקר).

מודל הליווי הוא מודל ייחודי שפותח בקדמה והוא חלק אינטגרלי מחיי בית-הספר.  בשונה מבתי-ספר אחרים בהם היועצים מתפקדים בנפרד מצוות המורים, המלווים בקדמה הם מורים בעצמם.  (למעשה, להיות מלווה בקדמה זו עמדה בכירה, אפילו מנהלת בית הספר היא מלווה).   הדבר מאפשר למלווים להבין את צרכי התלמידים ואת נקודות החוזק שלהם, ולהציע מענה אינטגרטיבי, משתף ומייידי  במסגרת רשת התמיכה הלימודית והחברתית של בית-הספר.  בדרך זו, תלמידים מקבלים פידבק חיובי מיידי על התנהגות טובה או הישג לימודי,  ואילו כאשר מתעורר קושי אצל תלמיד הוא  מזוהה ומטופל במהירות.

חלק אינטגרלי ממודל הליווי כולל השקעה ותמיכה בצוות המלווים.  ברמה הקבוצתית, צוות המלווים נפגש עם פסיכולוג קליני  כדי להבין  ולנתח תהליכים קבוצתיים עם בני נוער. למשל פתרון קונפליקטים, התמודדות עם תופעה של  קורבן בקבוצה, הקשבה בקבוצה, גילוי של אמפתיה לעומת הזדהות, למידה של הפעלות, התמודדות עם מצבי מתח בקבוצה, הבדל בין הנחייה בקבוצה לבין שיעור בכיתה).  ברמה הפרטנית, המלווים נפגשים אחד-על-אחד עם פסיכולוג קליני שמטרתו לסייע למלווים לזהות את נקודות משבר של תלמידים, להוביל תלמידים להעריך את נקודות החוזק שלהם, לזהות מתי תלמידים מוכנים לבצע  שינויים ולבנות גבולות בין  החיים המקצועיים לחיים האישיים.

פרויקט הליווי הוא חלק אינטגרלי מחווית הלמידה והצמיחה שבמודל קדמה. הליווי מגלם את המחויבות שיש לקדמה כלפי התלמידים שלה המגיעים מממעמד כלכלי-חברתי נמוך והנמצאים בסכנה של  הישגים נמוכים מבחינה לימודית או נשירה ממערכת החינוך,  המנציחים את מעגל העוני ותת-ההישגיות הנפוצה כל-כך בשכונות מהן מגיעים התלמידים שלנו.