"כשהתלמידים רואים את ההשתקפות שלהם ביצירה הספרותית, בדיונים באזרחות, באירועים היסטוריים, הם מצליחים לפתח תודעה חברתית, תרבותית ואזרחית".

שלומית דרעי, מורה, מלווה ורכזת בקדמה, מציגה במסגרת פרויקט "מורים מובילים" של משרד החינוך את הצורך לאפשר למורות ולמורים אוטונומיה בבחירת תכני הלימוד, ואיך הובילה את פרויקט המקראות הייחודיות לשיעורי שפה ותרבות בקדמה.