לימודי חברה", תכנית לימודים מבית-מדרשה של קדמה, שמרחיבה את הקאנון הלימודי של משרד החינוך – הממוקד בעיקר בלימוד ההיסטוריה והתרבות של המערב ושל הקהילות היהודיות מאירופה. התכנית 'לימודי חברה' מקדישה חלק שווה להיסטוריה ולתרבות של הקהילות היהודיות מארצות אסיה ואפריקה, שרוב תלמידי קדמה נמנים עמן. בנוסף לכך, תכנית זו עוסקת במורכבות של המפגש בין מזרח ומערב בכלל ובחברה הישראלית בפרט.

במשך שנים רבות כללו ספרי הלימוד בהיסטוריה עמודים בודדים שהתייחסו לקהילות היהודיות בארצות האיסלאם. בעקבות וועדת ביטון נערכו אמנם שינויים בתכניות הלימודים, אך עדיין ייצוגם של היהודים מארצות האיסלאם מועט בהן. הייצוג החסר פוגע בתחושת ההשתייכות של תלמידות/ים רבות/ים שמוצאה של משפחתם הוא ממדינות אסיה ואפריקה.

ערך מרכזי של קדמה הוא שתרבות בית הספר קשורה קשר הדוק לתרבות המשפחתית והקהילתית של מגוון התלמידים. לכן, בנוסף לתכנית הלימודים הרגילה של משרד החינוך, תלמידי קדמה לומדים את ההיסטוריה והתרבות של הקהילות היהודיות בארצות אסיה ואפריקה.

תכנית הלימודים

לימודי החברה היא תכנית רב-שנתית המשלבת את המשפחה, השכונה, הקהילה והעולם במסגרת רב-תחומית הכוללת היסטוריה, סוציולוגיה ולימודי תרבות.

בכיתה ז' – לומדים התלמידים על האיסלאם ועל הקהילות היהודיות בארצות האיסלאם.
בכיתה ח' – לומדים התלמידים על נצרות וקולוניאליזם, ועל הקהילות היהודיות תחת שלטון קולוניאלי.
בכיתה ט' – התלמידים לומדים על לאומיות: ציונות והתנועה הלאומית הערבית.

יתרונה של התכנית

התכנית מחזקת את זהותם האישית והחברתית של התלמידות/ים, את רצונם ללמוד ולהצליח, וכתוצאה מכך גם את סיכוייהם להשתלב ולתרום בעיצובה של החברה הישראלית כשווים בחברה פלורליסטית. קדמה מאתגרת את תכניות הלימודים הקיימות, ומציעה לחשוב עליהן מחדש, כך שישקפו את הצרכים, התרבות והיסטוריה של מגוון התלמידים.