"השוויון מתחיל בנו", תכנית לימודים ייחודית שפותחה בקדמה, הבוחנת את נושא זכויות האדם במעגלים השונים של התלמיד/ה: הכיתה ובית הספר, הקהילה, המדינה והעולם. מטרה מרכזית של התכנית היא להגביר את המודעות לנושא זכויות האדם, ולעודד את התלמידים לקחת אחריות על חייהם וסביבתם.

מטרות התכנית

  • להקנות לתלמידים/ות ידע על: זכויותיהם של ילדים וילדות בארץ ובעולם, מיעוטים בישראל ובעולם, זכויות אדם אוניברסליות בהקשרים בינלאומיים ומקומיים, פמיניזם, והסכסוך הישראלי-פלסטיני.
  • להילחם בסטריאוטיפים ובדעות קדומות כלפי קבוצות מיעוט.
  • לעודד מחויבות לערכים דמוקרטיים, אחריות אזרחית ומנהיגות קהילתית.

תיאור התכנית

התכנית "השוויון מתחיל כאן" היא תכנית לימודים של ארבע שעות בשבוע לתלמידי כיתות ז' עד י', והיא כוללת את הנושאים הבאים:

כיתה ז': זכויות הילד/ה

כיתה ח': זכויות אדם אוניברסליות

כיתה ט': הסכסוך הישראלי-פלסטיני ואזרחי ישראל הערבים

כיתה י': שוויון מגדרי

מאלימות לדמוקרטיה, שגרירות ארה"ב מציינת את יום הזיכרון ליצחק רבין, בביה"ס קדמה, 6.11.2011